Tuyển dụng Kế toán

* Số lượng yêu cầu: 02

* Mô tả chi tiết công việc

– Kiểm tra, tổng hợp và xử lý số liệu kế toán chi tiết của các kế toán phần hành.
– Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh;
– Lập báo cáo tổng hợp thuế;
– Làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh;
– Hoàn tất các thủ tục để nộp các loại thuế;
– Kiểm tra và theo dõi, tổ chức, quản lý chi phí, doanh thu, các khoản nợ phải trả, phải thu của công ty
– Theo dõi và cập nhật kịp thời các quy định, chế độ, chính sách của nhà nước
– Theo dõi việc xuất/nhập các hóa đơn, chứng từ.
– Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT
– In sổ chi tiết, tổng hợp theo công ty theo quy định
– Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng
– Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

* Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

– Trình độ chuyên môn: Đại học
– Kinh nghiệm : 2-5 năm
– Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và xản xuất
-Thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán

Nơi làm việc:
Cầu Giấy, Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận

Loại công việc: Toàn thời gian cố định
Tuổi: 25-35

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/10/2017

Thông tin liên hệ

Cách liên hệ: Đỗ Thị Hồng Nhung 0917 058 299

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng 3D chung cư viện chiến lược khoa học Bộ Công an, đường Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc nộp hồ sơ qua email: luatsu@luattueanh.vn