Tư vấn luật Doanh nghiệp

Sau 10 năm thi hành luật doanh nghiệp 2005, ngày 26/11/2014 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2015. Luật Doanh nghiệp 2014 được soạn thảo trên tinh thần thừa nhận và tôn trọng quyền tự do kinh doanh, trao quyền tự chủ mạnh mẽ hơn cho doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn luật doanh nghiệp 2005.

         LUẬT TUỆ ANH TƯ VẤN DỊCH VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP CÁC NỘI DUNG SAU:

Tư vấn luật Doanh nghiệp - Luật Tuệ Anh

I.Tư vấn Thành lập Công ty, Thành lập doanh nghiệp

 1. Thành lập công ty hợp danh
 2. Thành lập công ty TNHH
 3. Thành lập công ty Cổ phần
 4. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
 5. Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

II.Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi đăng ký doanh nghiệp

 1. Thay đổi tên doanh nghiệp
 2. Thay đổi trụ sở chính công ty
 3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, Công ty Cổ phần
 4. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp
 5. Thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 6. Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

III. Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp

 1. Tư vấn soạn thảo các loại Quy chế liên quan của Doanh nghiệp
 2. Tư vấn các pháp luật lao động, thuế, kế toán, môi trường,
 3. Tư vấn xin các giấy phép con cho Doanh nghiệp
 4. Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông công ty
 5. Tư vấn quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty
 6. Tư vấn tổ chức cuộc hợp hợp pháp của Đại hội đồng cổ đông

IV. Sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản doanh nghiệp

 1. Sáp nhập công ty
 2. Chia công ty
 3. Tách công ty
 4. Hợp nhất công ty
 5. Giải thể Công ty
 6. Phá sản công ty

 NỘI DUNG TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP CỦA LUẬT TUỆ ANH

Sau khi tiếp nhận thông tin từ khách hàng, Luật sư Luật Tuệ Anh sẽ nghiên cứu và đưa ra các ý kiến tư vấn dự trên cơ sở pháp luật để đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Các nội dung tư vấn cụ thể như sau:

 1. So sánh, phân tích ưu nhược điểm của các các loại hình doanh nghiệp
 2. Tư vấn chính sách thuế theo từng thời kỳ
 3. Tư vấn các ưu đãi thuế cho doanh nghiệp thành lập mới: ưu đãi về địa bàn, về ngành nghề kinh doanh.
 4. Tư vấn điều kiện thành lập doanh nghiệp
 5. Khuyến cáo các công việc cần phải thực hiện sau khi thành lập doanh nghiệp, sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh
 6. Soạn thảo toàn bộ hồ sơ liên quan đến công việc cho khác hàng
 7. Đại diện Khách hàng làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.