Tư vấn luật Đầu tư

Tư vấn Luật Đầu tư là một dịch vụ thế mạnh của Luật Tuệ Anh, với các luật sư chuyên tư vấn luật đầu tư có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên, Dịch vụ tư vấn Luật Đầu tư của Luật Tuệ Anh đã thực hiện nhiều dự án cho các Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tại Việt Nam. Các dự án đa dạng về lĩnh vực hoạt động và có tổng vốn đầu tư hàng triệu đô la Mỹ (TAG).

Ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua luật Đầu tư với tinh thần cải cách mạnh mẽ, trao quyền tự chủ nhiều hơn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Tăng tính linh hoạt, chủ động trong quản lý, điều hành doanh nghiệp, đặt yêu cầu cao hơn về tính minh bạch, công khai thông tin, bảo vệ cổ đông… Tư duy cải cách trên đã thực sự khích lệ tinh thần khởi nghiệp, tạo một làn sóng thành lập doanh nghiệp, đăng ký đầu tư tại Việt Nam. Nhằm đáp ứng nhu cầu của các Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, Luật sư Công ty Luật Tuệ Anh đã cập nhật các quy định mới của Luật Đầu tư nhằm đưa ra các ý kiến tư vấn phù hợp mới nhất đảm bảo cho các Nhà đầu tư.

Với dịch vụ tư vấn luật đầu tư, Công ty luật Tuệ Anh cung cấp 03 lĩnh vực chính như sau:

1. Tư vấn luật đầu tư nước ngoài vào việt nam (FDI)

 • Tư vấn cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với Nhà đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư
 • Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
 • Tư vấn thành lập công ty liên doanh
 • Tư vấn đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)
 • Tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh dự án
 • Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư
 • Tư vấn giãn tiến độ đầu tư

2. Tư vấn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài

 • Tư vấn thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài
 • Tư vấn Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài
 • Tư vấn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
 • Tư vấn Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
 • Tư vấn thủ tục Chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài
 • Tư vấn Mở tài khoản vốn, tư vấn Đăng ký tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài
 • Tư vấn Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài
 • Tư vấn Chuyển lợi nhuận về nước

3. Tư vấn đầu tư trong nước.

 • Tư vấn thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư
 • Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư
 • Tư vấn thủ tục xây dựng
 • Tư vấn thủ tục môi trường
 • Tư vấn thủ tục Quyền sử dụng đất
 • Tư vấn
Tư vấn Đầu tư

Tư vấn Đầu tư

 NỘI DUNG TƯ VẤN LUẬT ĐẦU TƯ CỦA LUẬT TUỆ ANH

 1. Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư.
 2. Tư vấn các chính sách về đầu tư tại thời điểm Nhà đầu tư nghiên cứu thực hiện dự án
 3. Tư vấn hình thức và đối tượng ưu đãi đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục về ưu đãi đầu tư.
 4. Tư vấn ngành nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục về ưu đãi đầu tư.
 5. Tư vấn thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư
 6. Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư
 7. Tư vấn các quy định về lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; Thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
 8. Tư vấn thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
 9. Chấp thuận Quy hoạch Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ
 10. Tư vấn thỏa thuận Quy hoạch kiến trúc, điều chỉnh Quy hoạch kiến trúc
 11. Tư vấn lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500; 1/2000
 12. Tư vấn thủ tục Giao đất, cho thuê đất
 13. Tư vấn thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng
 14. Tư vấn thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy
 15. Tư vấn Thủ tục thỏa thuận đấu nối hạ tầng: Hệ thống cấp nước, cấp điện, viễn thông, thoát nước mưa, thoát nước thải
 16. Tư vấn Thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy
 17. Tư vấn thủ tục cấp giấy phép xây dựng.
Tư vấn Doanh nghiệp

Tư vấn Doanh nghiệp

 CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TIÊU BIỂU CÔNG TY LUẬT TUỆ ANH ĐÃ TƯ VẤN

 1. Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tại quận Thanh Xuân, Hà Nội (Nhà đầu tư Việt Nam)

 • Tổng vốn đầu tư: 481 tỷ đồng,
 • Quy mô: 200 giường
 • Diện tích đất sử dụng: 15.457 m2
 • Diện tích xây dựng: 4.717 m2 Mật độ xây dựng: 30,8%
 • Số tầng xây dựng: gồm 1, 5, 7 ,11 (Khu phụ trợ, khu giải phẫu bệnh lý, khu nhà xác, khu nhà tang lễ xây 1 tầng; Khối cấp cứu và khám bệnh ngoại trú xây 5 tầng; Khu dịch vụ tổng hợp và phụ trợ xây 7 tầng; Khu hành chính, điều trị nội trú xây 11 tầng)
 • Tổng diện tích sàn xây dựng 33.644 m2

2. Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội (Nhà đầu tư Việt Nam)

 • Tổng vốn đầu tư: 238 tỷ đồng,
 • Diện tích đất sử dụng: 30.099,6 m2
 • Diện tích xây dựng: 5,702 m2 , Mật độ xây dựng: 18,94%
 • Tổng diện tích sàn xây dựng 15,069.29 m2

3. Dự án đầu tư xây dựng trường mầm non tại quận Thanh Xuân, Hà Nội (Nhà đầu tư Việt Nam)

 • Tổng vốn đầu tư: 38 tỷ đồng,
 • Diện tích đất sử dụng: 2.112 m2
 • Diện tích xây dựng: 800m2 , Mật độ xây dựng: 37,87%
 • Tổng diện tích sàn xây dựng 3.200 m2

4. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Cơ khí chính xác tại Vĩnh Phúc (Nhà đầu tư 100% Nhật Bản)

 • Tổng vốn đầu tư: 2.000.000 USD
 • Tổng diện tích đất sử dụng: 1.700 m2
 • Quy mô sản xuất: 3.200 kg/năm (Sản phẩm là các đinh vít, đinh tán, sản phẩm tiện cho các thiết bị quang học, máy ảnh, sản phẩm nhỏ tính bằng mm)

5. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất than nén mùn cưa và dịch vụ phân phối tại Gia Lai (Nhà đầu tư 100% vốn Hàn Quốc)

 • Tổng vốn đầu tư: 2.000.000 USD
 • Tổng diện tích đất sử dụng: 5.005 m2
 • Quy mô sản xuất: 500-700 tấn/tháng

6. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại Bắc Ninh (Nhà đầu tư 100% Hàn Quốc)

 • Tổng vốn đầu tư: 1.800.000 USD
 • Tổng diện tích đất sử dụng: 2.700 m2
 • Quy mô sản xuất: 10.000kg/năm

7. Dự án đầu tư ra nước ngoài,

 • Dự án đầu tư sang Myanmar. Dự án tư vấn xây dựng, thi công xây dựng, thiết kế xây dựng. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài là 200.000 USD
 • Dự án đầu sang Myanmar. Dự án tư vấn xây dựng, tư vấn thiết kế quy hoạch. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài 1.000.000 USD
 • Dự án đầu tư sang Singapo. Dự án đầu tư về tin học, lập trình, thiết kế game. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài: 700.000 USD
 • Dự án đầu tư sang Anh, Dự án bán buôn bán lẻ xi măng khoảng 200.000 – 300.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư 5.900.000 USD