Tranh tụng các vụ án tranh chấp đất đai

“Tấc đất, tấc vàng”, xưa nay đất đai vốn luôn là tư liệu sản xuất cực kỳ quan trọng trong đời sống xã hội. Chính vì giá trị đặc biệt của đất đai rất to lớn nên những tranh chấp liên quan đến vấn đề này phát sinh một cách phổ biến trong xã hội. Việc giải quyết thỏa đáng những tranh chấp về đất đai sẽ giúp cho các bên giải quyết những xung đột, mâu thuẫn, qua đó góp phần tạo ra sự ổn định cho xã hội.

So với Luật đất đai năm 2003, Luật đất đai năm 2013 có một số sửa đổi về cơ chế giải quyết tranh chấp đất đai; trong đó có những điểm mới về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai. Trên thực tế, tranh chấp đất đai không chỉ là hiện tượng phổ biến mà trong đó còn hết sức đa dạng về chủ thể cũng như nội dung tranh chấp. Tuy nhiên, về cơ bản tranh chấp đất đai được chia thành ba dạng như sau:

 • Tranh chấp về quyền sử dụng đất: là những tranh chấp giữa các bên với nhau về việc ai có quyền sử dụng hợp pháp đối với một mảnh đất nào đó. Trong dạng tranh chấp này chúng ta thường gặp các loại tranh chấp về ranh giới đất; tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong các quan hệ ly hôn, thừa kế;  tranh chấp để đòi lại đất (đất đã cho người khác mượn sử dụng mà không trả lại, hoặc tranh chấp giữa người dân tộc thiểu số với người đi xây dựng vùng kinh tế mới…)
 • Tranh chấp về quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất: dạng tranh chấp này thường xảy ra khi các chủ thể có những giao dịch dân sự về quyền sử dụng đất hoặc các tranh chấp liên quan đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư…
 • Tranh chấp về mục đích sử dụng đất: đây là dạng tranh chấp ít gặp hơn, những tranh chấp này liên quan đến việc xác định mục đích sử dụng đất là gì. Thông thường những tranh chấp này cũng dễ có cơ sở để giải quyết vì trong quá trình phân bổ đất đai cho các chủ thể sử dụng, Nhà nước đã xác định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất. Tranh chấp chủ yếu do người sử dụng đất sử dụng sai mục đích so với khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

  Tư vấn luật đất đai

  Tư vấn luật đất đai

Nội dung công việc Luật Tuệ Anh tranh tụng các vụ án tranh chấp đất đai

1. Giai đoạn tiền tố tụng

 • Xác định quan hệ phát sinh tranh chấp;
 • Xác định đối tượng, phạm vi khởi kiện;
 • Xác định thẩm quyền giải quyết của Tòa án;
 • Xác định chủ thể liên quan vụ việc;
 • Thu thập chứng cứ, xác định căn cứ thủ tục tố tụng;
 • Tổ chức hoà giải, thương lượng giữa các bên;
 • Lập phương án khả thi giải quyết vụ việc của thân chủ
 • Soạn thảo, hoàn thiện Hồ sơ khởi kiện;
 • Nộp Hồ sơ khởi kiện;

2. Giai đoạn xét xử Sơ thẩm, phúc thẩm        

 • Cung cấp chứng cứ và hoàn thiện Hồ sơ vụ án;
 • Soạn thảo đơn, Văn bản cần thiết liên quan tới nội dung tranh chấp;
 • Thương lượng, hoà giải trước và trong giai đoạn tố tụng;
 • Soạn thảo, gửi Văn bản ý kiến bào chữa, bảo vệ thân chủ;
 • Tranh tụng bảo vệ quyền lợi của thân chủ tại phiên Tòa sơ thẩm, phúc thẩm;
 • Xác định căn cứ khiếu nại, kháng cáo đối với Bản án sơ thẩm, Quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
 • Soạn thảo Đơn khiếu nại, Đơn kháng cáo;
 • Chuẩn bị Hồ sơ và các tài liệu cần thiết cho các giai đoạn Phúc thẩm, Giám đốc thẩm.
 • Nộp đơn yêu cầu thi hành án, hoãn thi hành án …

3. Tư vấn giai đoạn thi hành án dân sự

 • Tư vấn quy trình thực hiện thi hành án;
 • Tư vấn xác minh điều kiện thi hành án;
 • Tư vấn phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ;
 • Tư vấn tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự;