Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ

Cơ sở pháp lý: Điều 127 Bộ luật hình sự Việt Nam 2015

1. Định nghĩa.

Làm chết người trong khi thi hành công vụ là hành vi của người trong quá trình thực hiện công vụ của mình đã làm cho người khác bị chết do dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép.

2. Phân tích cấu thành tội phạm.

a. Khách thể của tội phạm.

Tội phạm trực tiếp xâm phạm đến quyền sống của con người.

b. Mặt khách quan của tội phạm.

Hành vi: tội phạm được thể hiện ởi hành vi làm chết người do họ dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép. Dùng vũ lực là dùng sức mạnh vật chất tác động vào thân thể của người khác làm cho họ chết hoặc bị thương. Các hình thức dùng vũ lực như dùng vũ khí hoặc dùng tay chân….

c. Chủ thể của tội phạm.

 Chủ thể thực hiện tội phạm này là chủ thể có dấu hiệu đặc biệt, ngoài điều kiện có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi theo pháp luật quy định thì họ phải là những người đang thi hành công vụ nói chung, người có chức vụ, quyền hạn trong cơ Quan Nhà nước hoặc tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội thực hiện chức năng được giao.

d. Mặt chủ quan của tội phạm.

  • Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý gián tiếp.
  • Động cơ phạm tội là hành động vì lợi ích chung của Nhà nước, của xã hội hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

3. Hình phạt.

      Điều 127 quy định 2 khung hình phạt:

  • Khung 1: quy định phạt tù từ 05 năm đến 10 năm áp dụng đối với trường hợp quy định tại khoản 1
  • Khung 2: quy định hình phạt tù từ 08 năm đến 15 năm đối với trường hợp quy định tại khoản 2.
  • Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

4. Những điều cần lưu ý.

  • Trong trường hợp đnag thi hành công vụ lại coi thường tính mạng của người khác, sử dụng súng vô nguyên tắc bắn chết người thì dù là người đang thi hành công vụ vẫn phạm tội giết người;
  • Người đang thực hiện công vụ có hành vi làm chết người nhưng nạn nhân không liên quan trực tiếp đến công vụ của họ đang thi hành thì vẫn có thể kết án về tội giết người.