Tội giết người

Phân tích cấu thành tội phạm

1. Khách thể của Tội giết người

Giết người là hành vi trái pháp luật của người có năng lực trách nhiệm hình sự cố ý tước bỏ quyền sống của người khác. Tội giết người trực tiếp xâm phạm đến quyền sống của con người. Đối tượng tác động của tội giết người là thân thể con người đang sống.

2. Mặt khách quan của tội phạm

Mặt khách quan của tội giết người được thể hiện ở hành vi tước bỏ quyền sống của người khác một cách trái pháp luật bằng những thủ đoạn và phương tiện khác nhau gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội:

  • Hành vi tước bỏ quyền sống của người khác thường được thực hiện bằng các phương thức như bắn, chém, dâm, treo cổ, bóp cổ, đầu độc, đấm đá,…..
  • Hậu quả: Hậu quả trực tiếp của tội này thường là làm chết người trong trường hợp tội phạm hoàn thành. Để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người, cần xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả xảy ra. Trong trường hợp giết người chưa đạt đã hoàn thành ví dụ như trường hợp nạn nhân chỉ bị thương, bị cố tật hoặc nạn nhân không ảnh hưởng gì như bắn không trúng, đầu độc nạn nhân nhưng được cấp cứu kịp thời nên không chết,….

3. Chủ thể của tội phạm

Tội giết người được thực hiện bởi bất kì người nào từ đủ 14 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự.

4. Mặt chủ quan của tội phạm.

  •  Lỗi: tội giết người được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, cũng có trường hợp do lỗi cố ý gián tiếp.
  • Động cơ, mục đích phạm tội như: vì động cơ đê hèn, để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác,…

5. Hình phạt.

Tội giết người được xác đinh là tội đặc biệt nghiêm trọng và có 3 khung hình phạt:

  • Khung 1: quy định phạt tù từ từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình áp dụng đối với trường hợp phạm tội có một trong những tình tiết định khung tăng nặng quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.
  • Khung 2 quy định phạt tù từ 7 năm đến 15 năm áp dụng đối với trường hợp phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại koanr 1 điều 123 Bộ luật hình sự, hoặc không có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt.
  • Khung 3: Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
  • Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

6. Một số vấn đề cần lưu ý.

Hành vi của người phạm tội đối với tội giết người là nhằm tước bỏ quyền sống của người khác, nếu chỉ có ý thức làm cho nạn nhân bị thương nhưng vì viết thương nặng dẫn đến chết người thì người phạm tội có thể bị kết án về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà không bị đinh tội là tội giết người.