Tội giết người trong trạng thái bị kích động mạnh

      Cơ sở pháp lý: Điều 125 Bộ luật hình sự 2015

1. Định nghĩa

     Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh là hành vi của một người không tự kìm chế được mình trước hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với chính mình hoặc đối với người thân thích của mình nên đã giết nạn nhân.

Tư vấn luật dân sự

2. Phân tích cấu thành tội giết người trong trạng thái bị kích động mạnh.

a. Khách thể của tội phạm.

      Tội giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh xâm phạm đến quyền sống của con người.

b. Mặt khách quan của tội phạm.

      Hành vi khách quan của tội này là hành vi tước bỏ quyền sống của người khác thường được thực hiện bằng các phương tiện như bắn, chém, đâm, treo cổ, bóp cổ, đầu đọc, đấm đá,…
Tình trạng tinh thần bị kích động mạnh là tình trạng người phạm tội không thể tự chủ, tự kiềm chế hành vi phạm tội của mình. Tình trạng tinh thần bị kích động mạnh của người phạm tội phải do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân gây nên đối với người phạm tội.

c. Chủ thể của tội phạm.

      Chủ thể của tội phạm là bất kì người nào từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự.

d. Mặt chủ quan của tội phạm.

      Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp.

3. Hình phạt.

Điều luật quy định 2 khung hình phạt:

  • Khung 1: quy định hình phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm áp dụng đối với trường hợp không có tình tiết định khung tăng nặng;
  •  Khung 2: quy định hình phạt từ 03 năm đến 07 năm áp dụng đối với trường hợp phạm tội đối với 02 người trở lên.

4. Một sô vấn đề cần lưu ý.

      Chú ý trong trường hợp này trạng thái tinh thần bị kích động phải đủ mạnh, nếu chỉ là những va chạm, xung đột thông thường trong đời sống mà họ có hành vi giết nguời thì không phạm tội giết người trong trạng thái kích động mạnh mà phạm tội giết người với tình tiết giảm nhẹ” phạm tội trogn trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người bị hại hoặc người khác gây ra”.
Nạn nhân bị giết phải là người thực hiện hành vi trái pháp luật nghiêm trọng đối với người phạm tội hoặc đối với người thân thích của người đó. Nếu người phạm tội lại không giết người thực hiện hành vi trái pháp luật mà giết người thân thiết của nguời này thì họ không phạm tội giết người trong trạng thái kích động mạnh mà phạm tội giết người.