Thông tư 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT

Ngay sau khi Luật Doanh nghiệp năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Đây là quy định pháp lý nhằm bảo hộ Quyền sở hữu công nghiệp theo Luật Sở hữu trí tuệ.

Quý vị có thể tham khảo chi tiết thông tư 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT và TẢI VĂN BẢN VỀ TẠI ĐÂY