Thay đổi nội dung nghành nghề kinh doanh

     Tùy theo chiến lược của mình mà doanh nghiệp có thể thực hiện thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh bằng cách rút bỏ hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp. Bạn chưa nắm rõ thủ tục thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh? Hay đơn giản bạn cần tìm một nhà cung cấp dịch vụ giúp bạn thực hiện việc thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh để tiết kiệm thời gian và công sức? Chúng tôi xin giới thiệu dịch vụ của công ty tư vấn Luật doanh nghiệp Tuệ Anh.

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh

   Luật Tuệ Anh là đơn vị tư vấn Luật doanh nghiệp uy tín nhất, giá thành rẻ nhất, nếu bạn đang mong muốn thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh, vướng mắc về thủ tục hồ sơ, hãy liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

I. Nội dung thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh

      Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:
– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
– Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,
Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

II. THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

 1. Biên bản họp hội đồng thành viên ( công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần)
 2. Quyết định của giám đốc về việc thay đổi đăng ký kinh doanh
 3. Thông báo lập số đăng ký thành viên;
 4. Mẫu MTB-4 ( Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh)
 5. Giấy giới thiệu của công ty và Giấy đăng ký kinh doanh bản gốc

III. HỒ SƠ THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

 1. Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật ký;
 2. Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty
 3. Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty
 4. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
 5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
 6.  Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
 •    Cơ quan có thẩm quyền thực hiện

Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư.

 •  Kết quả thực hiện.

      Kết quả thực hiện: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.