Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Công ty Luật Tuệ Anh cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoại tại Việt Nam theo luật Đầu tư, luật Doanh nghiệp năm 2014. Luật Đầu tư năm 2014 đã tạo lập cơ sở pháp lý minh bạch để bảo đảm thực hiện nguyên tắc Hiến định về quyền tự do đầu tư kinh doanh của công dân trong các ngành, nghề mà Luật không cấm thông qua các quy định về ngành, nghề cấm đầu tư và đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ngoài ra luật Đầu tư đã cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, đơn giản và bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư như đơn giản hoá hồ sơ, trình tự, thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

1. Các bước thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

 • Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Bước 3: Thành lập công ty, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bước 4: Đăng Bố cáo điện tử trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia;
 • Bước 5: Làm thủ tục khắc dấu công ty, công bố mẫu dấu công ty trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia;
 • Bước 6: Kê khai thuế môn bài, đăng ký tài khoản ngân hàng, thông báo tài khoản ngân hàng, nộp mẫu 06 phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng, đơn xin mua hóa đơn, nộp tiền thuế môn bài, mua chữ ký số, đặt in hóa đơn Giá trị gia tăng, Kê khai thuế theo quy định…

2. Nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị một số giấy tờ và thông tin sau:

 • Bản sao Hộ chiếu (Đối với nhà đầu tư cá nhân);
 • Giấy chứng nhận thành lập công ty hoặc tương đương, Điều lệ, Báo cáo tài chính, Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty tại nước ngoài, Hộ chiếu của người đại diện vốn (Đối với nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài);
 • Tên công ty dự kiến thành lập tại Việt Nam;
 • Giấy tờ liên quan đến thuê địa điểm làm văn phòng, địa điểm thực hiện dự án;
 • Vốn điều lệ, vốn đầu tư dự kiến kinh doanh tại Việt Nam;
 • Ngành nghề, mục tiêu, quy mô dự kiến kinh doanh tại Việt Nam.

3. Cơ quan thực hiện:

Tùy vào địa điểm đặt trụ sở công ty, địa điểm thực hiện dự án và lĩnh vực kinh doanh của Công ty mà thẩm quyền của Cơ quan Nhà nước là khác nhau. Một số cơ quan Nhà nước chủ yếu thực hiện đăng ký đầu tư như sau:

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Ủy ban nhân dân tỉnh,
 • Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất
 • Bộ công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

4. Thời gian thực hiện công việc

Tùy vào lĩnh vực kinh doanh mà nhà đầu tư tham gia thời gian thực hiện có sự khác nhau giữa lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và lĩnh vực kinh doanh không điều kiện.

 • Đối với lĩnh ngành nghề kinh doanh không điều kiện, thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc
 • Đối với lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thời gian thực hiện từ 45 ngày làm việc trở lên.

5. Các nội dung công ty Luật Tuệ Anh tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

 • Tư vấn các chính sách về đầu tư tại thời điểm Nhà đầu tư nghiên cứu thực hiện dự án;
 • Tư vấn hình thức và đối tượng ưu đãi đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục về ưu đãi đầu tư;
 • Tư vấn ngành nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục về ưu đãi đầu tư;
 • Tư vấn về cách thức đặt tên công ty, về các điều kiện liên quan đến ngành nghề kinh doanh, điều kiện với nhà đầu tư;
 • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ liên quan đến công việc;
 • Đại diện chủ đầu tư làm việc với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện đến khi thực hiện xong công việc.