Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, vốn góp công ty Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, vốn góp công ty Việt Nam là một hình thức đầu tư và được Luật Đầu tư năm 2014 quy định hướng dẫn rất chi tiết tạo hành lang pháp lý minh bạch nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Luật Tuệ Anh xin giới thiệu hình thức đầu tư này đồng thời nhận tư vấn cho Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư vào Việt Nam theo hình thức mua cổ phần, vốn góp.

Nhà đầu tư nước ngoài Mua cổ phần, vốn góp công ty Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài Mua cổ phần, vốn góp công ty Việt Nam

1. Hình thức đầu tư:

 • Mua cổ phần của Công ty Cổ phần tại Việt Nam
 • Mua phần vốn góp Công ty TNHH, công ty Hợp danh tại Việt Nam

2. Điều kiện đầu tư

 • Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, vốn góp công ty Việt Nam phải tuân thủ hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
  • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty Việt Nam không hạn chế trừ các trường hợp như sau:
  • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không phải là công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

3. Hồ sơ và giấy tờ nhà đầu tư cần chuẩn bị:

 • Bản sao Hộ chiếu (Đối với nhà đầu tư cá nhân);
 • Giấy chứng nhận thành lập công ty hoặc tương đương, Điều lệ, Báo cáo tài chính, Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty tại nước ngoài, Hộ chiếu của người đại diện vốn (Đối với nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài);
 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

  Nhà đầu tư nước ngoài Mua cổ phần, vốn góp công ty Việt Nam

  Nhà đầu tư nước ngoài Mua cổ phần, vốn góp công ty Việt Nam

4. Cơ quan thực hiện:

Tùy vào địa điểm đặt trụ sở công ty, địa điểm thực hiện dự án và lĩnh vực kinh doanh của Công ty mà thẩm quyền của Cơ quan Nhà nước là khác nhau. Một số cơ quan Nhà nước chủ yếu thực hiện đăng ký đầu tư như sau:

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Ủy ban nhân dân tỉnh,
 • Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất
 • Các cơ quan liên quan có thể phát sinh khi thực hiện công việc Bộ công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

5. Thời gian thực hiện:

Tùy vào lĩnh vực kinh doanh mà nhà đầu tư tham gia thời gian thực hiện có sự khác nhau giữa lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và lĩnh vực kinh doanh không điều kiện.

 • Đối với lĩnh ngành nghề kinh doanh không điều kiện, thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc
 • Đối với lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thời gian thực hiện từ 45 ngày làm việc trở lên.

6. Các nội dung công ty Luật Tuệ Anh tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

 • Tư vấn hình thức đầu tư, các điều kiện đầu tư khi Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, vốn góp công ty Việt Nam
 • Tư vấn hình thức và đối tượng ưu đãi đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục về ưu đãi đầu tư;
 • Tư vấn ngành nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục về ưu đãi đầu tư;
 • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ liên quan đến công việc;
 • Đại diện chủ đầu tư làm việc với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện đến khi thực hiện xong công việc.