Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật Đầu tư năm 2014

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật Đầu tư năm 2014 về việc áp dụng, kiểm soát, công bố điều kiện đầu tư kinh doanh; các biện pháp bảo đảm đầu tư; ưu đãi đầu tư; thủ tục đầu tư; triển khai hoạt động của dự án đầu tư và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư.

Luật Tuệ Anh xin giới thiệu nội dung nghị định này theo đường link sau: TẢI VỀ TẠI ĐÂY