Giấy phép lao động

Theo báo cáo của các địa phương, tính đến tháng 12/2014 cả nước có tổng số  76.309 lao động nước ngoài đang làm việc, trong đó:

 • Số lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 5.610 người (chiếm 7,35% trên tổng số người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam);
 • Số lao động nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động là 70.699 (chiếm 92,65%), trong đó số người đã được cấp giấy phép lao động là 55.263 người (chiếm 78,17% số người thuộc diện cấp giấy phép lao động); số còn lại 15.436 người (chiếm 21,83%) bao gồm số người đã nộp hồ sơ chờ cấp giấy phép lao động, số người đang hoàn thiện các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và quyền lợi của người sử dụng lao động, Công ty Luật Tuệ Anh giới thiệu dịch vụ Tư vấn Cấp giấy phép lao động như sau:

1. Điều kiện cần có để cấp giấy phép lao động

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật Việt Nam
 • Đã đăng ký nhu cầu tuyển dụng và được chấp thuận

  Giấy phép lao động

  Giấy phép lao động

2. Quy trình thực hiện

 • Bước 1: Đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động lao động nước ngoài với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thời gian thực hiện 15 ngày.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động tại Sở Lao động thương binh và xã hội. Thời gian thực hiện 10 ngày làm việc.

3. Hồ sơ cần chuẩn bị

3.1 Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động

3.2 Giấy chứng nhận sức khỏe (khám tại nước ngoài hoặc tại Bệnh viện Việt Nam)

3.3 Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật

 • Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành bao gồm: (i) Có văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài; (ii) Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.
 • Văn bản chứng minh là chuyên gia là một trong các giấy tờ sau: (i) Văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài; (ii) Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.
 • Văn bản chứng minh là lao động kỹ thuật bao gồm: (i) Giấy tờ chứng minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về việc đã được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác với thời gian ít nhất 01 năm phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam; (ii)Giấy tờ chứng minh đã có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam.

4. Những lưu ý sau được khi cấp giấy phép lao động

 • Ký kết hợp đồng lao động với người được cấp giấy phép lao động;
 • Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài
 • Cấp thẻ tạm trú cho người lao động

5. Nội dung tư vấn và dịch vụ của Luật Tuệ Anh

 • Dịch vụ dịch thuật, chứng thực, công chứng hợp pháp hóa lãnh sực các giấy tờ cần thiết cho công việc;
 • Tư vấn thủ tục cấp lý lịch, khám sức khỏe tại Việt Nam;
 • Tư vấn và soạn thảo toàn bộ hồ sơ liên quan đến cấp giấy phép lao động;
 • Tư vấn các điều kiện cấp giấy phép lao động;
 • Tư vấn, hướng dẫn cấp thẻ tạm trú cho người lao động
 • Đại diện người lao động làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết công việc.