Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Trong quá trình hoạt động của dự án tại Việt Nam, tùy vào từng thời kỳ và nhu cầu từng thời điểm mà Nhà đầu tư có sự thay đổi như chuyển nhượng dự án, thay đổi nhà đầu tư, thay đổi mục tiêu quy mô dự án, thay đổi bổ sung lĩnh vực đầu tư ngành nghề kinh doanh…vv từ đó dẫn đến phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Luật Tuệ Anh tư vấn trình tự thủ tục, các điều kiện và đại diện cho Nhà đầu tư thực hiện các loại thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại các tỉnh thành phố trên cả nước Việt Nam.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư – Luật Tuệ Anh

Căn cứ vào dự án đầu tư có quyết định chủ trương đầu tư hay không mà trình tự thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận được chia làm các loại sau:

1. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư không có chủ trương đầu tư

1.1 Thành phần hồ sơ:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Bản sao hộ chiếu, thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

1.2 Thời gian Luật Tuệ Anh thực hiện là 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

1.3 Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp

1.4 Công việc Luật Tuệ Anh thực hiện:

 • Tư vấn cho khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ liên quan đến công việc thực hiện
 • Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các nghĩa vụ, quyền phát sinh sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 • Tư vấn cấp, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư tại Việt Nam;
 • Tư vấn các thủ tục về pháp luật thuế, kế toán cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế nếu có của Dự án.