Cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 quy định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng có quy định cụ thể về việc quản lý và thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Luật Tuệ Anh xin giới thiệu dịch vụ xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cụ thể như sau:

1. Điều kiện Cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp

 • Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp Luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp;
 • Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung phải tốt nghiệp đại học trở lên.
 • Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội;
 • Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động;
 • Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

2. Hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp theo mẫu của Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Đầu tư); Quyết định thành lập (đối với tổ chức không phải doanh nghiệp); Giấy phép hoạt động báo chí (đối với cơ quan báo chí); Điều lệ hoạt động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể).
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập phải có ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh hoặc chức năng nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp.
 • Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên và sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai.
 • Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép. Đề án bao gồm các nội dung chính:
 • Về nội dung thông tin: Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin, các chuyên mục dự kiến; nguồn tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính;
 • Phương án tổ chức, nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp phù hợp với các quy định tại khoản 5 Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và đáp ứng các điều kiện quy định tại các Điều 3, 4, 5 Thông tư này;
 • Địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam.
 • Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợpGiấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

3. Cơ quan thực hiện Cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp

Tùy theo đối tượng xin phép mà thẩm quyền cấp phép được giao cho một trong hai cơ quan sau:

 • Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử – Bộ thông tin Truyền thông
 • Sở Thông tin và Truyền thông

4. Các nội dung Công việc Luật Tuệ Anh tư vấn và thực hiện

 • Tư vấn các giấy tờ cẩn thiết để phục vụ xin giấy phép;
 • Soạn thảo hồ sơ, tài liệu như đơn đề nghị, đề án hoạt động theo quy định của pháp luật;
 • Đại diện trước cơ quan Nhà nước thực hiện toàn bộ công việc để được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử.